BESTILL TIME

Preventiv rynkebehandling

Skrevet av Dr. Tony Ho, Estetisk medisinsk lege og småkirurg

 

Man må ikke forveksles med Baby toksin med Profylaktisk/Preventiv rynkebehandling [Les om Baby toksin her]. Profylaktisk betyr forebygging av sykdom. Leger kan for eksempel gi behandling med antibiotika profylaktisk etter en operasjon slik at det hindrer en potensiell postoperativ bakterieinfeksjon.

Rejuvenering betyr foryngelse eller fornyelse. Prejuvenering er det man kan beskrive hva profylaktisk rynkebehandling forsøker å gjøre, som er da preventiv rejuvenering.

Det er en økende trend der den yngre befolkningen ønsker toksin for å forebygge rynkedannelse. Disse typer klienter søker behandling før synlige tegn til aldring inntreffer. Målet med profylaktisk rynkebehandling er å holde huden sunn og være i forkant av aldringsprosessen, slik at de ikke behøver å «jobbe» så mye med ansiktet senere i livet.

Konseptet med Profylaktisk toksin er forskjellig fra Baby toksin, men behandlingsmetoden er den samme, der man gir mindre enheter og doseringer enn man ellers ville gitt ved en standard toksin behandling.

 

Er Profylaktisk toksin noe for deg?
De typiske klientene er i en alder av 20-30-årene. Det er egentlig ingen maks alder for å starte opp med preventiv rynkebehandling så lenge rynkene ikke er for store. Siden behandlingen er lik Baby toksin, vil prisen være lik. Det er viktig å huske at styrken på toksin injeksjonene er mindre enn standard toksin behandling, som regel vil dette føre til hyppigere besøk til klinikken og mer injeksjoner. Profylaktisk toksin kan også være en god start på å bli kjent med effektene, begrensningene og ikke minst mulighetene ved toksin behandling.

 

 

Vi tilbyr Profylaktisk/Preventiv toksin her på Best of You Beauty Center.

Bestill din konsultasjonstime eller behandling HER.

 

Med vennlig hilsen,

Dr. Tony Ho, Estetisk medisinsk lege og småkirurg