BESTILL TIME

Profylaktisk/Preventiv Botox

Skrevet av Dr. Tony Ho, Estetisk medisinsk lege og småkirurg

 

Man må ikke forveksles med Baby Botox med Profylaktisk/Preventiv Botox [Les om Baby botox her]. Profylaktisk betyr forebygging av sykdom. Leger kan for eksempel gi behandling med antibiotika profylaktisk etter en operasjon slik at det hindrer en potensiell postoperativ bakterieinfeksjon.

Rejuvenering betyr foryngelse eller fornyelse. Prejuvenering er det man kan beskrive hva profylaktisk botox forsøker å gjøre, som er da preventiv rejuvenering.

Det er en økende trend der den yngre befolkningen ønsker botox for å forebygge rynkedannelse. Disse typer klienter søker behandling før synlige tegn til aldring inntreffer. Målet med profylaktisk botox er å holde huden sunn og være i forkant av aldringsprosessen, slik at de ikke behøver å «jobbe» så mye med ansiktet senere i livet.

Konseptet med Profylaktisk Botox er forskjellig fra Baby Botox, men behandlingsmetoden er den samme, der man gir mindre enheter og doseringer enn man ellers ville gitt ved en standard botoxbehandling.

 

Er Profylaktisk Botox noe for deg?
De typiske klientene er i en alder av 20-30-årene. Det er egentlig ingen maksalder for å starte opp med preventiv botox så lenge rynkene ikke er for store. Siden behandlingen er lik Baby botox, vil prisen være lik. Det er viktåg å huske at styrken på botoxinjeksjonene er mindre enn standard botoxbehandling, som regel vil dette føre til hyppigere besøk til klinikken og mer injeksjoner. Profylaktisk botox kan også være en god start på å bli kjent med effektene, begrensningene og ikke minst mulighetene ved botoxbehandling.

 

 

Vi tilbyr Profylaktisk/Preventiv Botox her på Best of You Beauty Center. Bestill din konsultasjonstime eller behandling HER.

 

Med vennlig hilsen,

Dr. Tony Ho, Estetisk medisinsk lege og småkirurg