BESTILL TIME

Fillere hos mindreårige

Skrevet av Dr. Tony Ho, Estetisk medisinsk lege og småkirurg

 

Dette temaet har blitt omtalt årlig så lenge jeg kan huske. Det siste året har fokuset i norske medier økt mer og mer, og bare denne måneden har det vært flere innlegg. Senest i går ble det i Stortinget besluttet en lovendring som gjør at det vil bli krav om helsepersonell og 18-års aldersgrense for kosmetiske injeksjoner. Regjeringen må nå gjøre nødvendige forskriftsendringer før loven kan tre i kraft. Les følgende artikkel for mer utfyllende informasjon

Via regjeringen.no ble det publisert forslag til lovendring den 18.Juni.2021, og tirsdag 08.03.2022 ble det gjort et vedtak med flertall for lovendring. Loven har ennå ikke tredd i kraft.

 

Dette betyr, enn så lenge, at det ikke foreligger en lov som forbyr at man kan behandle personer under 18 år.

 

“Utover dette regulerer regelverket for medisinsk utstyr i liten grad tjenesteyting hvor slikt utstyr, herunder kosmetiske injeksjoner, benyttes. Regelverket inneholder eksempelvis ikke kvalifikasjonskrav til den som tilbyr og utfører tjenester hvor det benyttes medisinsk utstyr, generelt eller i form av injeksjoner. Det er heller ikke regulert hvem som kan tilby slike tjenester, for eksempel med aldersgrense. For mer detaljer om regler for hygiene i virksomheten, se punkt 8.2.3 om forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. som er gitt med hjemmel i smittevernloven og folkehelseloven.” (Kilde: “Under 8.2 Gjeldende rett, 8.2.1 Kosmetikk”)

 

Med dette avsnittet betyr det at kvalifikasjonskrav ikke er fastsatt når det gjelder de som praktiserer fillerinjeksjoner.
Når det gjelder toksin er det allerede en ramme for dette: «Det er et reseptpliktig legemiddel og behandling med toksin kan derfor kun foretas av helsepersonell med nødvendig kompetanse. Dette følger av forsvarlighetskravet i helsepersonelloven». (Kilde). Les mer om helsepersonelloven her, under forsvarlighet. Toksin er definert som et reseptpliktig legemiddel. Der skiller filler seg ut, og derfor har det blitt en stor sak rundt det hele.

I England har “The Toxin and Cosmetic Fillers (Children) Act 2021” tredd i kraft 1. oktober 2021 med mål om å redusere antall mindreårige som får slike behandlinger. En slik lov vil føre til en portvaktsfunksjon for mulig press man får ifra sosiale medier og kjente folk (kjendiser). Dagbladet har skrevet en artikkel om dette som du kan lese mer om her.

 

Hva betyr denne lovendringen i Norge? (Når den trer i kraft):

 • Alle personer under 18 år skal ikke få injeksjonsbehandlinger med toksin eller fillere uten at det foreligger medisinsk eller odontologisk grunnlag (dvs. tannlegebehandlinger). Med andre ord: Alle kosmetiske inngrep uten medisinsk eller odontologisk begrunnelse skal ikke foretas på pasienter under 18 år. Dersom det skulle foreligge medisinske årsaker for behandling, kan den mindreårige få behandling av en kvalifisert behandler
 • Målet er å beskytte mindreårige fra potensielle helseskader man kan få av fillere og toksin
 • Målet er også for å beskytte mindreårige fra ukvalifiserte, utrente behandlere som kan rette sine kosmetiske tilbud til dem, eller utnytte dem.
 • For mindre risikofylte former for kosmetisk behandling (hudpleie og liknende) vil det ikke være 18-årsgrense dersom behandlingen utføres av andre enn helsepersonell.
 • Det vil bli gitt unntak når det gjelder korreksjon eller behandling ved misdannelser, skader eller sykdom
 • Samme unntak vil gjelde for tannregulering eller annen tannbehandling som er begrunnet fra odontologisk side, men som samtidig har en kosmetisk betydning.

Fra 2021 har det blitt besluttet merverdiavgift på kosmetiske injeksjonsbehandlinger. Les mer om dette her. I tillegg finnes det strenge markedsføringslover angående kosmetiske inngrep. (Kilde). Disse tiltakene, i tillegg til den kommende loven, vil bidra til å redusere tilfeller av mindreårige som får fillere og toksin behandlingen. Disse tiltakene eksisterer med hovedformål om å beskytte de under 18 år og de som ikke er fysisk, og/eller emosjonelt utviklet nok til å kunne foreta en vurdering

 

Hvorfor 18-års grense?
I lovens øyne er man myndig og har derfor et forventet modenhetsnivå når man er 18 år. Mange i samfunnet har dermed håp om at en 18-åring kan forstå risiko, potensielle skader og utfall ved kosmetiske behandlinger og kan dermed forme seg en beslutningsavgjørelse som er trygg for dem selv. En kvalifisert behandler kan være en betryggende faktor for å komme til avgjørelse for all type behandling.

 

Når trer loven i kraft?
Det er foreløpig ingen som vet, men ut fra proposisjonen som er på regjeringen.no er det Kongen som bestemmer: “Loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene i loven skal tre i kraft til forskjellig tid.” (Kilde)

 

Min mor som jobber som bunadsskredder har 4 svennebrev innen Bunadstilvirkning, Kjole- og draktsyerfaget, Dameskredderfaget og Herreskredderfaget. Hvorfor har vi ikke hatt “Svennebrev” innen fillerbehandlinger?
En ting er å kreve at det blir kompetansekrav, beskyttelse ovenfor mindreårige og bringe seriøsitet inn i estetisk medisin. En annen ting er å komme med konkrete forslag. Jeg har samlet inn noen punkter på dette som jeg håper mine lesere fanger opp og viderefører til de som kan påvirke dette. Forslag til å heve kompetansekrav og kvalitet innen non-invasive kosmetiske behandlinger:

 • Kursholdere må heretter være sertifisert av et organ som er både spesialister og beskyttere innen Estetisk Medisin.
 • Sertifiseringskrav: Kompetansekrav innen estetisk medisin fra kursholdere/kursakademier som er akkrediterte.
 • En database/katalog over sertifiserte behandlere. Som Petroleumslege og Sjømannslege vet jeg at det finnes en database for godkjente leger innen offshore og sjøfart. Det finnes også en database for legespesialister, inklusiv Spesialist i Allmennmedisin, som er en database i samarbeid med Tidsskrift for Den Norske Legeforening
 • Utvikle et journalsystem som er spesiallaget for estetisk medisin med tilgang til Norsk HelseNett, utvikle en UI for før og etter-bilder, elektronisk journaloverføring fra én klinikk til en annen, opprette videokonsultasjon for kontroller og oppfølging dersom pasienten er på farta og ikke har mulighet til å komme fysisk. På den måten får man opp både fødselsnummer, folkeregistrert adresse samt at journalsystemet fanger opp alderen. Det er mange aktører innen journalsystem for fastleger, private leger innenfor somatisk medisin. Pridok er en av de nyere systemene og av erfaring tror jeg de kan bidra til å utvikle et slikt system.
 • Kvalifikasjonskrav: Det bør være minimum lege eller sykepleier med tilfredsstillende opplæringskrav som får lov til å utføre injeksjonsbehandlinger med toksin og fillere. I mange land er det kun leger som får utføre botulinumtoksin og fillerbehandlinger. Spania praktiserer dette i dag. (Kilde)
 • Jeg mener at NORFEM, Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin, kan være det organet som kan løfte og bringe Estetisk Medisin til det nivået Norge sårt har behov for. Deres innsats hittil har etter mitt syn vært mer enn nok til å anerkjenne dere som et ordentlig organ og innføre Estetisk Medisin som et fagområde innen Medisin i totalsammenheng.

 

Hva er vårt standpunkt angående toksin og fillere i vår klinikk?
Fra begynnelsen av har Best of You Beauty Center, ut fra etikkens og moralens prinsipper, forbud på slike behandlinger for de under 18 år. Det er strenge krav og prosedyrer internt rundt mindreårige og kosmetiske behandlinger. Personlig støtter jeg dette prinsippet, også fra et medisinsk perspektiv.

Når det gjelder medisinske behandlinger som kronisk migrene, hyperhidrose (svettebehandling), tanngnissing og lignende må det gjøres grundige vurderinger, men oftest er det best å avvente til pasienten er 18 år og har utprøvd alle andre tiltak først.

 

Om jeg tror det har vært mindreårige som har fått fillere i leppene sine de siste årene? Det er jeg sikker på. Det ble laget en reportasje for snart en måned siden på TV2 Hjelper Deg. Det var også et skjult kamera-stunt fra samme program om en 17 åring som fikk tilbud på ulike klinikker. Filmklippet kan du se her.

 

Klinikere, aktører innen estetisk medisin generelt, er seriøse. Dessverre har det pågått fillerbehandlinger av mindreårige og dette har ført til livsvarige mén til de som er blitt påvirket av slike behandlinger.

 

Avslutningsvis vil jeg si at toksin er en type behandling med mål om å håndtere og bekjempe rynker, i tillegg til andre medisinske formål. For en person under 18 år er det absolutt ingen behov for denne type behandling. Når det gjelder fillere er det absolutt nødvendig å vente til man har kommet til et visst nivå av modenhet – emosjonelt så vel som fysisk. De under 18 har oftest ikke fullt fysisk utviklet kropp og dermed er fillere også totalt unødvendig.

Andre artikler og innlegg som er verdt å lese:

 

Jeg håper dere ble klokere av å lese dette. Det ble jeg også.

 

 

Med vennlig hilsen,

Dr. Tony Ho, Estetisk medisinsk lege og småkirurg