BESTILL TIME

Behandling mot kronisk migrene

Skrevet av Dr. Tony Ho, Estetisk medisinsk lege og småkirurg. Foto: Natalia Hansen

 

Rundt 100.000 nordmenn sliter med kronisk migrene. Få forstår hvordan det er å leve med kronisk migrene, og hvor hardt denne sykdommen egentlig rammer. Migrene er en usynlig sykdom som kan sette deg fullstendig ut av spill i dagevis.

Toksin som preventiv behandling mot kronisk migrene tilbyr vi her på Best of You Beauty Center. For vår kunde Natalia Hansen har denne behandlingen hjulpet veldig mye, og hun ønsker å dele denne erfaringen med dere:

 

Hvor lenge har du hatt migrene?
Migrene har jeg hatt i veldig mange år. Jeg tror det startet når jeg var 14-15 år. Så før jeg startet på videregående ble jeg diagnostisert med det.

 

Kan du beskrive hvordan din hverdag har vært med migrene?
På starten vil jeg si det var veldig plagsomt. Jeg kunne ha det ganske ofte, men kunne fortsatt leve livet på en vanlig måte. Og det forstyrret ikke hverdagen i så stor grad. Men etter videregående skole forandret det seg ganske mye fordi da økte det i omfang og intensitet. Og jeg merket at om jeg ikke sov så mye eller om jeg spiste for lite, om visse triggere var til stede, så var det nesten alltid sånn at jeg da ville få migrene. Og stress har vært en veldig stor faktor. Og det gjør at det innskrenker livet ganske mye. Særlig når man er student og når man ser at andre har mye mer energi og mulighet til å gjøre ting enn en selv, når man får et anfall og må legge seg nedpå.

 

Hvilke tiltak/medisiner har du forsøkt tidligere?
Jeg har prøvd både forebyggende og behandlende medisiner. Jeg startet med behandlende medisiner, og da var det Imigran som jeg har stått på. Jeg prøvde også en behandling der man setter en smeltetablett under tungen. Jeg husker ikke hva den heter. Men de hjalp ikke så mye. Og så har jeg prøvd forebyggende, men det var en del år tilbake så jeg husker ikke helt navnet, men da skulle man ta en for hver dag. Så uansett hva jeg har prøvd av forebyggende behandling så har ingenting hjulpet. Til og med Imigran som er behandlende, om jeg ikke tok det fort nok, så ville det ikke hjelpe. Jeg måtte alltid ha tilleggsmedisiner i tillegg til Imigran gjennom alle disse årene. Og det har gjort livet ganske tungt.

Når jeg fikk denne toksin injeksjon så merket jeg en forskjell nesten med en gang. Og særlig når man bor et sted med mye sol, hvor jeg bor nå, i California så får jeg oftere migrene. Og jeg merket at jeg hadde ingenting, og de få gangene jeg har hatt det så var det såpass mye mindre i intensitet at man nesten ikke kunne kjenne det. Så gikk det over mye raskere, for migreneanfallene mine kan vare fra, jeg vil si kanskje 6 timer til 2 dager på det meste. Og de gangene jeg har hatt migrene etter injeksjonen, det har vart kanskje i et par timer, maks.

 

Visste du fra før at man kan bruke toksin mot migrene?
Ja det visste jeg fra før av. Og min fastlege har jo snakket om det også, så det har vært mye snakk om det. Problemet har vært å få det gjennom det offentlige. Det har tatt veldig lang tid, med henvisninger og slikt. Jeg merket hvor annerledes det er å gå den private veien og bare få det gjort og endelig få startet livet sitt ordentlig da.

 

Hvordan ble du kjent med klinikken vår?
Jeg ble kjent med klinikken gjennom moren min. Hun fortalte meg litt om klinikken og det var gjennom deg også, hvor jeg fikk utfyllende informasjon. Så det var veldig fint å vite at det er en mulighet å få behandling uten å vente lenge. Og en behandling som har vist seg å fungere veldig godt.

 

Foto: Natalia Hansen

 

Som de fleste vet, så brukes toksin til å bekjempe rynker. Har du lagt merke til en effekt når det gjelder huden din?
Ja det har jeg. Det var veldig overraskende. Men jeg merket at huden min ble bedre, for jeg bruker jo mye maske og da har jeg hatt mye problemer med utbrudd og lignende ting på siden av ansiktet. Der jeg har merket en stor forbedring faktisk. Det har vært mye mindre utbrudd og huden virker litt klarere, med litt mer “glød”

 

Hvordan var det å få denne behandlingen? Kan du fortelle om hvordan det var å få toksinbehandlingen?
Det var jo veldig skummelt på starten. Jeg var veldig nervøs, for jeg er litt redd for sprøyter, så jeg lurte jo veldig på om dette “kommer til å gjøre vondt?”, “Hvordan kommer det til å kjennes i ettertid?”. Og hele prosessen gikk egentlig veldig fint. Jeg fikk veldig god informasjon gjennom hele behandlingen, både før og under, og det fikk meg til å slappe av ganske mye. Og selve injeksjonen var også tilnærmet smertefri, og det gikk veldig fort over. Man merket nesten ikke stikkene og ja, utrolig fort hvor raskt det gikk. Og man merket ikke noe i ettertid heller. Jeg ble kanskje, rett etter behandlingen, litt svimmel. Men bortsett fra det så merket jeg ikke noe da jeg kom hjem. Ingen ettervirkninger

 

Hvordan kjennes det etter din første behandling med toksin?
Det som kanskje er vanlig med folk som har kronisk migrene er at, etter en behandling, så venter man bare på at migrenen skal komme. Og når man vet at det har vært en trigger til stede som vanligvis resulterer i en migrene, så venter man bare at den kommer. Jeg har hatt mange sånne triggere som har vært i etterkant av andre behandlinger. Nå jeg nå «venter», så får jeg ikke den prefasen og den auraen som tidligere. Jeg får ingenting av det. Og det ble jeg veldig overrasket over. Det gikk veldig fort. Og man merker at de vanlige tegnene er ikke til stede; man har ikke vondt, man har ikke den bankende migrenen. Når man har migrene så føler man kanskje at ansiktet er kaldt eller litt sånn paralysert på den ene siden. Og jeg merket ikke noe av dette heller. Selv ikke når jeg hadde de små anfallene, så kom ikke de tilleggssymptomene som jeg pleier å ha med migrene. De var faktisk ikke til stede. Det var mer at det var en liten banking som gikk raskt over. Så det var veldig overraskende. Jeg er veldig glad for at jeg har fått en så god effekt.

 

Ville du gjenta en slik behandling?
Ja det vil jeg absolutt gjenta. Absolutt. For det har hjulpet meg så mye. Det har gjort at jeg slipper å være redd for å leve livet mitt, og kanskje stresse ekstra en dag. Jeg slipper å ha den frykten og det gjør at jeg kan leve livet uten å være redd for at “nå må jeg bruke fridag i etterkant” etter en migrene for å slappe av. Man kaster mye tid. Jeg føler at mange dager blir bortkastet når man har disse anfallene fordi det kan ødelegge en hel dag. Jeg tenker på alle de dagene som har blitt frigjort grunnet denne behandlingen. Det har virkelig hjulpet.

 

Noe annet?
Jeg føler en letthetsfølelse i hverdagen. Tidligere følte jeg, selv når man ikke hadde et migreneanfall, at det var litt tungt i hodet hver dag uten å få anfallene. Men etter toksinbehandlingen så det var en letthetsfølelse. Man føler at man har mer energi, man føler seg litt gladere også. Det høres kanskje litt rart ut, men det er i hvert fall sånn jeg føler det. Hodet kjennes ikke så tungt lenger. Dette har forandret mye av livet mitt, så jeg er meget takknemlig.

 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: Dr. Tony Ho følger opp pasient Natalia Hansen noen uker etter behandlingen.

 

Hvordan er prosessen i det offentlige:

I korte trekk er prosessen slik om man ønsker å gjøre denne type behandling gjennom det offentlige:

 • Bli henvist til Nevrolog. Det påregnes en ventetid på ca. 2-4 måneder, evt. mer
 • Hente resept
 • Få time hos offentlig nevrolog til innsetting av toksin. Det påregnes en ventetid på 1-2 måneder

 

Endringer i offentlig praksis:

Det finnes en nyere type migrenemedisin som kalles for CGRP-hemmer. I underkant av 10 000 pasienter har fått stønad til minst én CGRP-hemmer. Fra 1. april 2022 ble også refusjonsvilkårene endret. Bruken av migrenemedisinen i Norge har vokst sterkt og er langt større enn i Sverige og Danmark. Kostnadene har derfor økt kraftig, og refusjonsvilkårene presiseres for å sikre at pasienter med tilstrekkelig nytte av behandlingen fortsatt får stønad. Helsemyndighetene vurderer å sette pasienter som i dag får migrenemedisin med CGRP-hemmere på en behandlingspause på tre måneder.

Les mer om sakene her:

Artikkel i NRK.no

Publisering på Statens ledemiddelverk

 

I påvente av å få behandling gjennom det offentlige kan vi anbefale å prøve toksin. Faktisk så viser en ny svensk helseøkonomisk analyse at toksin er mer kostnadseffektivt ved kronisk migrene enn ny migrenemedisin.

 

Jeg står klar for å hjelpe deg mot dine migreneplager. Bestill din konsultasjonstime HER.

 

Med vennlig hilsen,

Dr. Tony Ho, Estetisk medisinsk lege og småkirurg

 

 

Fillere hos mindreårige

Skrevet av Dr. Tony Ho, Estetisk medisinsk lege og småkirurg

 

Dette temaet har blitt omtalt årlig så lenge jeg kan huske. Det siste året har fokuset i norske medier økt mer og mer, og bare denne måneden har det vært flere innlegg. Senest i går ble det i Stortinget besluttet en lovendring som gjør at det vil bli krav om helsepersonell og 18-års aldersgrense for kosmetiske injeksjoner. Regjeringen må nå gjøre nødvendige forskriftsendringer før loven kan tre i kraft. Les følgende artikkel for mer utfyllende informasjon

Via regjeringen.no ble det publisert forslag til lovendring den 18.Juni.2021, og tirsdag 08.03.2022 ble det gjort et vedtak med flertall for lovendring. Loven har ennå ikke tredd i kraft.

 

Dette betyr, enn så lenge, at det ikke foreligger en lov som forbyr at man kan behandle personer under 18 år.

 

“Utover dette regulerer regelverket for medisinsk utstyr i liten grad tjenesteyting hvor slikt utstyr, herunder kosmetiske injeksjoner, benyttes. Regelverket inneholder eksempelvis ikke kvalifikasjonskrav til den som tilbyr og utfører tjenester hvor det benyttes medisinsk utstyr, generelt eller i form av injeksjoner. Det er heller ikke regulert hvem som kan tilby slike tjenester, for eksempel med aldersgrense. For mer detaljer om regler for hygiene i virksomheten, se punkt 8.2.3 om forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. som er gitt med hjemmel i smittevernloven og folkehelseloven.” (Kilde: “Under 8.2 Gjeldende rett, 8.2.1 Kosmetikk”)

 

Med dette avsnittet betyr det at kvalifikasjonskrav ikke er fastsatt når det gjelder de som praktiserer fillerinjeksjoner.
Når det gjelder toksin er det allerede en ramme for dette: «Det er et reseptpliktig legemiddel og behandling med toksin kan derfor kun foretas av helsepersonell med nødvendig kompetanse. Dette følger av forsvarlighetskravet i helsepersonelloven». (Kilde). Les mer om helsepersonelloven her, under forsvarlighet. Toksin er definert som et reseptpliktig legemiddel. Der skiller filler seg ut, og derfor har det blitt en stor sak rundt det hele.

I England har “The Toxin and Cosmetic Fillers (Children) Act 2021” tredd i kraft 1. oktober 2021 med mål om å redusere antall mindreårige som får slike behandlinger. En slik lov vil føre til en portvaktsfunksjon for mulig press man får ifra sosiale medier og kjente folk (kjendiser). Dagbladet har skrevet en artikkel om dette som du kan lese mer om her.

 

Hva betyr denne lovendringen i Norge? (Når den trer i kraft):

 • Alle personer under 18 år skal ikke få injeksjonsbehandlinger med toksin eller fillere uten at det foreligger medisinsk eller odontologisk grunnlag (dvs. tannlegebehandlinger). Med andre ord: Alle kosmetiske inngrep uten medisinsk eller odontologisk begrunnelse skal ikke foretas på pasienter under 18 år. Dersom det skulle foreligge medisinske årsaker for behandling, kan den mindreårige få behandling av en kvalifisert behandler
 • Målet er å beskytte mindreårige fra potensielle helseskader man kan få av fillere og toksin
 • Målet er også for å beskytte mindreårige fra ukvalifiserte, utrente behandlere som kan rette sine kosmetiske tilbud til dem, eller utnytte dem.
 • For mindre risikofylte former for kosmetisk behandling (hudpleie og liknende) vil det ikke være 18-årsgrense dersom behandlingen utføres av andre enn helsepersonell.
 • Det vil bli gitt unntak når det gjelder korreksjon eller behandling ved misdannelser, skader eller sykdom
 • Samme unntak vil gjelde for tannregulering eller annen tannbehandling som er begrunnet fra odontologisk side, men som samtidig har en kosmetisk betydning.

Fra 2021 har det blitt besluttet merverdiavgift på kosmetiske injeksjonsbehandlinger. Les mer om dette her. I tillegg finnes det strenge markedsføringslover angående kosmetiske inngrep. (Kilde). Disse tiltakene, i tillegg til den kommende loven, vil bidra til å redusere tilfeller av mindreårige som får fillere og toksin behandlingen. Disse tiltakene eksisterer med hovedformål om å beskytte de under 18 år og de som ikke er fysisk, og/eller emosjonelt utviklet nok til å kunne foreta en vurdering

 

Hvorfor 18-års grense?
I lovens øyne er man myndig og har derfor et forventet modenhetsnivå når man er 18 år. Mange i samfunnet har dermed håp om at en 18-åring kan forstå risiko, potensielle skader og utfall ved kosmetiske behandlinger og kan dermed forme seg en beslutningsavgjørelse som er trygg for dem selv. En kvalifisert behandler kan være en betryggende faktor for å komme til avgjørelse for all type behandling.

 

Når trer loven i kraft?
Det er foreløpig ingen som vet, men ut fra proposisjonen som er på regjeringen.no er det Kongen som bestemmer: “Loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene i loven skal tre i kraft til forskjellig tid.” (Kilde)

 

Min mor som jobber som bunadsskredder har 4 svennebrev innen Bunadstilvirkning, Kjole- og draktsyerfaget, Dameskredderfaget og Herreskredderfaget. Hvorfor har vi ikke hatt “Svennebrev” innen fillerbehandlinger?
En ting er å kreve at det blir kompetansekrav, beskyttelse ovenfor mindreårige og bringe seriøsitet inn i estetisk medisin. En annen ting er å komme med konkrete forslag. Jeg har samlet inn noen punkter på dette som jeg håper mine lesere fanger opp og viderefører til de som kan påvirke dette. Forslag til å heve kompetansekrav og kvalitet innen non-invasive kosmetiske behandlinger:

 • Kursholdere må heretter være sertifisert av et organ som er både spesialister og beskyttere innen Estetisk Medisin.
 • Sertifiseringskrav: Kompetansekrav innen estetisk medisin fra kursholdere/kursakademier som er akkrediterte.
 • En database/katalog over sertifiserte behandlere. Som Petroleumslege og Sjømannslege vet jeg at det finnes en database for godkjente leger innen offshore og sjøfart. Det finnes også en database for legespesialister, inklusiv Spesialist i Allmennmedisin, som er en database i samarbeid med Tidsskrift for Den Norske Legeforening
 • Utvikle et journalsystem som er spesiallaget for estetisk medisin med tilgang til Norsk HelseNett, utvikle en UI for før og etter-bilder, elektronisk journaloverføring fra én klinikk til en annen, opprette videokonsultasjon for kontroller og oppfølging dersom pasienten er på farta og ikke har mulighet til å komme fysisk. På den måten får man opp både fødselsnummer, folkeregistrert adresse samt at journalsystemet fanger opp alderen. Det er mange aktører innen journalsystem for fastleger, private leger innenfor somatisk medisin. Pridok er en av de nyere systemene og av erfaring tror jeg de kan bidra til å utvikle et slikt system.
 • Kvalifikasjonskrav: Det bør være minimum lege eller sykepleier med tilfredsstillende opplæringskrav som får lov til å utføre injeksjonsbehandlinger med toksin og fillere. I mange land er det kun leger som får utføre botulinumtoksin og fillerbehandlinger. Spania praktiserer dette i dag. (Kilde)
 • Jeg mener at NORFEM, Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin, kan være det organet som kan løfte og bringe Estetisk Medisin til det nivået Norge sårt har behov for. Deres innsats hittil har etter mitt syn vært mer enn nok til å anerkjenne dere som et ordentlig organ og innføre Estetisk Medisin som et fagområde innen Medisin i totalsammenheng.

 

Hva er vårt standpunkt angående toksin og fillere i vår klinikk?
Fra begynnelsen av har Best of You Beauty Center, ut fra etikkens og moralens prinsipper, forbud på slike behandlinger for de under 18 år. Det er strenge krav og prosedyrer internt rundt mindreårige og kosmetiske behandlinger. Personlig støtter jeg dette prinsippet, også fra et medisinsk perspektiv.

Når det gjelder medisinske behandlinger som kronisk migrene, hyperhidrose (svettebehandling), tanngnissing og lignende må det gjøres grundige vurderinger, men oftest er det best å avvente til pasienten er 18 år og har utprøvd alle andre tiltak først.

 

Om jeg tror det har vært mindreårige som har fått fillere i leppene sine de siste årene? Det er jeg sikker på. Det ble laget en reportasje for snart en måned siden på TV2 Hjelper Deg. Det var også et skjult kamera-stunt fra samme program om en 17 åring som fikk tilbud på ulike klinikker. Filmklippet kan du se her.

 

Klinikere, aktører innen estetisk medisin generelt, er seriøse. Dessverre har det pågått fillerbehandlinger av mindreårige og dette har ført til livsvarige mén til de som er blitt påvirket av slike behandlinger.

 

Avslutningsvis vil jeg si at toksin er en type behandling med mål om å håndtere og bekjempe rynker, i tillegg til andre medisinske formål. For en person under 18 år er det absolutt ingen behov for denne type behandling. Når det gjelder fillere er det absolutt nødvendig å vente til man har kommet til et visst nivå av modenhet – emosjonelt så vel som fysisk. De under 18 har oftest ikke fullt fysisk utviklet kropp og dermed er fillere også totalt unødvendig.

Andre artikler og innlegg som er verdt å lese:

 

Jeg håper dere ble klokere av å lese dette. Det ble jeg også.

 

 

Med vennlig hilsen,

Dr. Tony Ho, Estetisk medisinsk lege og småkirurg